Praktijk informatie – Tandartsenpraktijk Overwhere – Purmerend

Tandartsenpraktijk Overwhere

Praktijk informatie

 

 

Tandartsenpraktijk Overwhere is een praktijk waar meerdere tandartsen, twee mondhygiënistes‚ één orthodontie-/preventieassistente, meerdere assistentes en een praktijkmanager werkzaam zijn.

De vraag naar tandheelkundige zorg en de behandelmogelijkheden nemen toe.Met meerdere tandartsen kunnen wij aan deze vraag voldoen. Dit betekent dat u voor uw behandelingen niet altijd bij dezelfde tandarts komt. Het grote voordeel daarvan is dat er vrijwel altijd een tandarts aanwezig is. Zodoende is de praktijk bij hoge uitzonderingen gesloten. Bovendien is er onderling overleg en zien de tandartsen elkanders werk, hetgeen de kwaliteit van de behandeling ten goede komt.

Om misverstanden te voorkomen volgen hieronder enkele spelregels van onze praktijk:

U kunt de praktijk telefonisch bereiken maandag tm vrijdag van 8.00 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur .

Behandeling gebeurt uitsluitend volgens afspraak. Buiten deze tijden staat op ons antwoordapparaat altijd een telefoonnummer van de spoeddienst.

Afspraken voor behandeling worden duidelijk gemaakt en standaard per email aan u verzonden en indien gewenst op een afspraakkaartje meegeven. Wij streven ernaar om 3 dagen voor uw afspraak u per email te herinneren.

Dit is een gratis extra service die wij verlenen en waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekend dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk  voor het nakomen van uw afspraken.

Wenst u een afspraak te annuleren dan dient dit tenminste 24 uur voor deze afspraak te gebeuren. Zodoende kunnen wij deze tijd nog reserveren voor een andere behandeling. Indien u een afspraak verzuimt, dan wordt niet de voorgenomen behandeling gefactureerd, maar wel de voor u gereserveerde praktijkkosten. Dit is geen boete, maar een dekking van de lopende praktijkkosten.Indien u meerdere keren verzuimt dan volgt er automatisch uitschrijving als cliënt van onze praktijk. Herinschrijving is dan niet meer mogelijk.

Wij zullen er altijd naar streven eenieder naar de volle tevredenheid te behandelen. Als tandarts wensen wij elk half jaar de periodieke controle uit te voeren en nemen om de paar jaar rőntgenfoto’s van de gebitselementen. Ingeschreven cliënten van onze praktijk dienen zich ten minste jaarlijks te melden voor de periodieke controle. Indien u langer afwezig blijft dan gaan wij er vanuit dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken en volgt automatisch uitschrijving.

Als professionals in de tandheelkundige zorg zien wij het als onze taak om de best mogelijke tandheelkundige zorg aan te bieden. Wij gaan er vanuit dat u dat ook van ons verlangt. U wordt dan ook geacht om de adviezen van de tandarts op te volgen. Het is belangrijk dat ons behandel advies en uw wens voor behandeling overeenkomen. Indien ons advies en uw wens niet in overeenstemming zijn, heeft een verdere samenwerking geen zin en adviseren wij een andere tandartspraktijk te consulteren. Wij hopen dat u zult begrijpen dat wij uitsluitend tandheelkundige zorg willen verlenen waar wij volledig achter staan.

De facturen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Afhankelijk van het verzekerd bedrag krijgt u wel of geen factuur van de Infomedics.

Wij hopen op een langdurige en gebitsgezonde samenwerking met u.

Medewerkers Tandartsenpraktijk Overwhere