Medische Anamnese – Tandartsenpraktijk Overwhere – Purmerend

Tandartsenpraktijk Overwhere

Medische Anamnese

Elke tandartspraktijk is verplicht een anamneseformulier door haar patiënten te laten invullen

 

Deze medische anamneselijst bevat een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden erop zijn van belang voor een tandarts/mondhygiënist, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op het vóórkomen van problemen met het gebit en de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundig werk.

Het invullen van een anamneseformulier is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens mogen we geen behandeling starten.

 

Enkele voorbeelden:

Indien u een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft (een kunsthartklep of heupprothese e.d.) of indien u een lekkende hartklep heeft, mag er niet zonder antibioticum een kies getrokken worden.

Het gebruik van antistollingsmedicatie (“bloedverdunners”) heeft ook gevolgen b.v. voor het trekken van gebitselementen. Dit kan namelijk ernstige nabloedingen veroorzaken.

Sommige medicijnen of ziekten gaan gepaard met veranderingen aan tanden en tandvlees, die zichtbaar zijn voor de tandarts/mondhygiënist.

Indien u allergisch bent voor b.v. latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kunnen de tandarts/mondhygiënist en zijn assistente hiermee rekening houden door latexvrije handschoenen te gebruiken, respectievelijk andere antibiotica voor te schrijven.

 

De tandarts/mondhygiënist kan dus niet altijd de goede voorzorgsmaatregelen nemen als hij onvoldoende op de hoogte is van het antwoord op de vragen in deze lijst. Dit geldt niet alleen voor nieuwe patiënten, maar ook voor bestaande patiënten die zo’n lijst nog niet eerder hebben ingevuld (of die dat wel deden, maar de indertijd gegeven informatie is inmiddels verouderd).

We willen daarom benadrukken, dat het noodzakelijk is deze vragenlijst naar waarheid te beantwoorden. Het is belangrijk wanneer er in de toekomst wijzigingen voordoen in uw gezondheid u dit direct aan ons doorgeeft. Beter is het om de lijst om vier jaar in te vullen en eerder mits er veel veranderingen zijn.

 

De gegevens die u invult worden opgeslagen in een speciaal tandheelkundig pakket en de medewerkers van de praktijk die bij uw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot deze informatie. In incidentele gevallen kan het dus ook gaan om artsen buiten uw praktijk, bv een kaakchirurg. Uw tandarts bepaalt samen met u wie de gegevens mag inzien. Wij hebben geen elektronisch samenwerkingsverband met ziekenhuizen,huisartsen en apotheken !!